Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Chữ
Email: chutaynguyen@gmail.com
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Sao Mai
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn nhà trẻ
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 34       Đã duyệt: 33       Tổng điểm: 141

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt